Lidmaatschap Nova Boules

Lidmaatschap Nova Boules

Contributie voor het jaar 2017

€ 25,00 Contributie Jeu de boules + € 32,30 (W-licentie)  = € 57,30

€ 25,00 Contributie Jeu de boules + € 16,50 (J-licentie)    = € 41,50

€ 25,00 Contributie Jeu de boules  + € 12,40 (C-licentie)  = € 37,40