Informatie lidmaatschap Nova Zembla

Lidmaatschap IJsvereniging Nova Zembla:
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan eventueel schriftelijk worden opgezegd voor 1 oktober. Het seizoen loopt van 1 november tot 31 oktober. Klik hier om lid te worden

Gezinslidmaatschap:
Het voordelige gezinslidmaatschap is voor gezinnen met of zonder kinderen (tot 16 jaar), ongeacht het aantal kinderen. Voor kinderen tot 4 jaar is de entree gratis.

Individueel lidmaatschap: het individuele lidmaatschap is voor personen vanaf 16 jaar
Jeugd lidmaatschap: kinderen van een gezin die op 1 oktober nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt zijn gratis lid.

Donateur
Donateurs hebben recht op gratis toegang tot de ijsbaan om te kijken. Met uitzondering bij officiële wedstrijden waarbij entree wordt geheven.

Kosten lidmaatschap 1 november tot 31 oktober:
(Gezins)lidmaatschap € 6,00
16 en 17 jaar              € 5,00
Donateurs                  € 3,00 

Kosten aangaan lidmaatschap tussen 1 december t/m 31 maart:
(Gezins)lidmaatschap  € 12,00
16 en 17 jaar               € 10,00
Donateurs                   €   3,00

Entree ijsbaan Wormer

Entree ijsbaan vanaf 16 jaar en volwassenen    € 2,00 
Entree ijsbaan kinderen 4 t/m 15 jaar               € 1,50

Kinderen tot 4 jaar hebben gratis entree.

Het entreebewijs dat in de ochtend of middag is gekocht, is in de avond niet meer geldig. Voor de avond dient een nieuw entreebewijs gekocht te worden. 

Klik hier om lid te worden


Opzegging lidmaatschap:
Schriftelijk voor 1 oktober bij de secretaris: info@novazemblawormer.nl
Verhuizing doorgeven: schriftelijk bij de secretaris: info@novazemblawormer.nl

Het bestuur is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die graag mee willen draaien in het bestuur. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. Kom gerust kennis maken tijdens een bestuursvergadering.