Lidmaatschap Nova Zembla

Lidmaatschap Nova Zembla Seizoen:
Lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan eventueel schriftelijk worden opgezegd voor 1 oktober.

Een seizoen is van 1 november tot 31 oktober.

Gezinslidmaatschap:
Is voor gezinnen met of zonder kinderen (tot 16 jaar), ongeacht het aantal.

Individueel lidmaatschap:
Is voor alle leden vanaf 16 jaar
Jeugd lidmaatschap: De kinderen van een gezin die op 1 oktober nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt zijn gratis lid.

Donateur:
Zij hebben recht op gratis toegang tot de baan om te kijken, behalve bij officiële wedstrijden waarbij entree wordt geheven.

Kosten:
(Gezins)lidmaatschap € 6,00
16 en 17 jaar              € 5,00
Donatie                      € 3,00 

Kosten aangaan lidmaatschap 1 december t/m 31 maart:
(Gezins)lidmaatschap  € 12,00
16 en 17 jaar               € 10,00
Donatie                       €   3,00

Entree ijsbaan Wormer

Entree ijsbaan vanaf 16 jaar en volwassenen    € 2,00 
Entree ijsbaan kinderen t/m 15 jaar                  € 1,50

Kinderen tot 4 jaar hebben gratis entree.

Het entreebewijs dat u s’ middags koopt is s’ avonds niet meer geldig, u dient dan weer een nieuw entreebewijs te kopen. 

Klik hier om lid te worden


Opzegging lidmaatschap:
Schriftelijk voor 1 oktober bij de secretaris: info@novazemblawormer.nl
Verhuizing doorgeven: schriftelijk bij de secretaris: info@novazemblawormer.nl

Het bestuur is op zoek naar een aantal vrijwilligers die graag mee willen draaien in het bestuur of dagelijks bestuurslid of gewoon bestuurslid Neem contact met ons op. Maak een keer een bestuursvergadering mee en wellicht is het iets voor u.